Wie doet wat

Onderbouw    
Vlinders Cobie van 
Duijn en  Cindy van Duivenvoorde
Beren André Glasbergen en Sandra Glasbergen
Groep 3 Marij Daemen
Groep 4/5 Henk van der Waals
Nova 1 Hanny Pinkse en Simone Rijksen
Bovenbouw  
Groep 6 Ineke Ros-Smit en Marion Koemans
Nova 2  Robbert Kroon en Patricia van Tol
Groep 7 Ricardo Bekooij en Sandra Glasbergen
Groep 8 Tycho Redegeld en Sandra Glasbergen
Nova 3 Helga Schüler en Marleen de Greeff
Nova 4 Geritje Snip-den Besten en Patrica van Tol
ODG Judith Bank en Rianne Persoon
Vakleerkrachten                                                            
Gym Maarten Weeda
Schaken (Nova) Nick Hortensius
Muziek (Nova Diederik ten Böhmer
Chinees (Nova) Daniëlle Coppée
   
Conciërge Giel van der Born
Administratie Julius de Keuning
Coördinatie tussenschoolse opvang Karin Landman
Intern Begeleider Petra van Breda
Gedragsspecialist Margreeth Dreef
Hoogbegaafdenspecialist Gerritje Snip-den Besten,  Hanny Pinkse
ICT Julius de Keuning, Patricia van Tol
   
Nova Coördinator Gerritje Snip-den Besten                                               
Directeur Karin Landman

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline